Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Chai BOD Hach, dung tích 300mL

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Tủ ủ Hach BOD, 220/240Vac, Model 205

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị Hach BODtrak II, 115/230V

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực Hach LBOD101 IntelliCAL dùng trong phân tích BOD, cáp 1m

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach HQ440d và điện cực IntelliCAL đo pH và BOD

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach HQ440d và điện cực IntelliCAL LBOD

GIÁ LIÊN HỆ