Máy đo cầm tay, HACH, HQ Series (HQ2200)

GIỚI THIỆU

Được thành lập năm 1993, trải qua 29 năm hoạt động. Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi (VICTORY INSTRUMENT JSC) được biết đến là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật tại Việt Nam. Chúng tôi là Đại diện ủy quyền chính hãng thiết bị phân tích nước HACH.

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên giàu năng lực, Công ty CP Thiết bị Thắng Lợi ngày càng khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong việc cung cấp thiết bị.

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ HIỆN TRƯỜNG

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị Hach BODtrak II, 115/230V

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị chuẩn độ tự động Hach TitraLab® 1000

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy so màu cầm tay đa chỉ tiêu, Hach, DR900

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến, Hach, DR6000

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ để bàn, Hach, DR3900

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ cầm tay, Hach, DR1900

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo pH/mV để bàn, Hach, HQ411d

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo pH để bàn Hach sensION+ PH3 GLP

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay Hach 2100QIS

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo để bàn, Hach, HQ440d, kèm điện cực ISENH3181

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo để bàn Hach sensION+ EC7

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo để bàn đa thông số, Hach, HQ440d

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo để bàn đa thông số, Hach, HQ430d

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo cầm tay Hach MP-6p, HMP6P

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo cầm tay Hach MP-6, HMP6

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo cầm tay, HACH, HQ Series (HQ2200)

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy để bàn Hach sensION+ MM374, 2 kênh đo

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy để bàn Hach sensION+ EC71

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy cầm tay Hach MP-4, HMP4

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Hach TU5200 Máy đo độ đục phòng thí nghiệm

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy So Màu Bỏ Túi, Hach, DR300

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bút đo đa chỉ tiêu Độ dẫn/TDS/Sal Hach – model Pocket Pro+

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ PH3 và điện cực 5010T đo pH

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ MM374, 2 kênh đo với điện cực 5014 và 5070

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Hach sensION+9652, điện cực ISE đo clorua

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE, NH3, đầu cắm BBNC, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE đo Nitrat, IntelliCAL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE đo NH4, IntelliCAL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE đo NH3, IntelliCAL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE đo Na, IntelliCAL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE đo Florua, IntelliCAL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE đo Clorua, IntelliCAL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực IntelliCAL™ MTC101 Rugged Gel Filled ORP, Hach, cáp 5m

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực Hach LBOD101 IntelliCAL dùng trong phân tích BOD, cáp 1m

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo pH, Ultra, Hach, PHC28101 IntelliCAL (TM)

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo pH, Hach, PHC301 IntelliCAL Standard Liquid

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo pH, Hach, PHC101 IntelliCAL Standard Gel

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo pH, Hach, PHC101 IntelliCAL Rugged Gel

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo oxy hòa tan, Hach, LDO101 IntelliCAL Standard

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo oxy hòa tan, Hach, LDO101 IntelliCAL Rugged

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo độ dẫn điện, Hach, CDC401 IntelliCAL Standard

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực đo độ dẫn điện, Hach, CDC401 IntelliCAL Rugged

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Xylanh chia vạch, polypropylene, 100mL+-0.6mL, vạch chia 1.0mL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

TitraStir, 230V, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Test strip xác định Amoniac (Nitơ), 0-6.0 mg/L, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Test strip độ kiềm tổng, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Test strip 5 in 1, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Tensette® Pipet, 1.0-10 mL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Tensette® Pipet, 0.1-1.0 mL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Que thử QuanTab®, clorua 300-6000mg/L, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Pipet, 0.2 – 1.0 mL, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Nút chặn dùng cho chai BOD, 25/pk, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Kính bảo hộ chống tia UV, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Khay đặt ống COD để nguội, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Dụng cụ bẻ ống ampule, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Đầu kẹp buret đôi, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Chai thủy tinh, loại hổ phách, 1L, 6/pk, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Adapter cho ống nghiệm COD dùng với máy DR800, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

MÁY PHÂN TÍCH ONLINE

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo pH để bàn Hach sensION+ PH3 GLP

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo để bàn Hach sensION+ EC7

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy để bàn Hach sensION+ MM374, 2 kênh đo

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy để bàn Hach sensION+ EC71

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Hach sensION+9652, điện cực ISE đo clorua

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE, NH3, đầu cắm BBNC, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ PH3 và điện cực 5010T đo pH

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ MM374, 2 kênh đo với điện cực 5014 và 5070

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ MM340 và điện cực 5010T đo pH/ISE

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ EC7 và điện cực 5070 đo độ dẫn điện

GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo pH để bàn Hach sensION+ PH3 GLP

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo để bàn Hach sensION+ EC7

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy để bàn Hach sensION+ MM374, 2 kênh đo

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy để bàn Hach sensION+ EC71

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Hach sensION+9652, điện cực ISE đo clorua

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Điện cực ISE, NH3, đầu cắm BBNC, Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ PH3 và điện cực 5010T đo pH

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ MM374, 2 kênh đo với điện cực 5014 và 5070

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ MM340 và điện cực 5010T đo pH/ISE

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ kit Hach sensION+ EC7 và điện cực 5070 đo độ dẫn điện

GIÁ LIÊN HỆ

TIN TỨC

Tối ưu hóa quy trình đánh giá chất lượng nước với thiết bị phân tích hiện đại

Chất lượng nước là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và cuộc sống [...]

Nước khoáng: Liệu có phải ‘thần dược’ cho sức khỏe của bạn?

Nước khoáng đã lâu được coi là một nguồn tài nguyên quý giá, được cho [...]

Tại sao sản phẩm kiểm tra chất lượng nước của HACH được ưa chuộng trong ngành quản lý môi trường?

Trong ngành quản lý môi trường, việc kiểm tra chất lượng nước đóng vai trò [...]

Tại sao kiểm tra nước mưa là quan trọng cho quản lý môi trường

Kiểm tra nước mưa đóng vai trò quan trọng trong quản lý môi trường, đảm [...]

Phân tích nước trong nông nghiệp và chăn nuôi giúp tối ưu hóa sản xuất

Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nông nghiệp và chăn nuôi. Chất [...]

Chì trong nước sinh hoạt: Đừng bỏ qua nguy cơ và tìm hiểu về giải pháp phân tích của HACH

Nước là nguồn tài nguyên quý giá và quan trọng nhất đối với cuộc sống [...]

Máy đo độ mặn HACH: Độ chính xác, dễ sử dụng và lợi ích cho việc phân tích chất lượng nước

Máy đo độ mặn là một công cụ quan trọng trong việc phân tích chất [...]

Thiết bị phân tích chất lượng nước của HACH – Giải pháp đối phó với ô nhiễm nguồn nước

HACH là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải [...]

Máy đo oxy hòa tan chất lượng cao từ HACH – Đối tác tin cậy cho phân tích chất lượng nước

Hãng HACH cung cấp các máy đo oxy hòa tan chất lượng cao, mang đến [...]

Máy lọc nước – Ưu nhược điểm và sự khác biệt giữa sử dụng trong công nghiệp và gia đình

Máy lọc nước là một giải pháp hiệu quả giúp loại bỏ các tạp chất [...]

Kim loại nặng: Khám phá về định nghĩa và tác hại của chúng đối với sức khỏe con người

Khám phá Kim loại nặng: Định nghĩa, tác hại và ảnh hưởng đến sức khỏe [...]

Tất tần tật về bút đo pH: Đặc điểm, ưu điểm và lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của bạn

Khám phá bí quyết của bút đo pH trong bài viết của HACH Việt Nam [...]

Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước

# thiết bị quan trắc Chi phí đắt đỏ với các phương pháp và thiết [...]

Hiểu về các loại acid thí nghiệm: Nguy hiểm, biện pháp an toàn và cách xử lý khi bị bỏng acid

# acid thí nghiệm Hiểu về các loại acid thí nghiệm, nguy hiểm và biện [...]

Các lợi ích của việc sử dụng thiết bị phân tích nước của HACH trong ngành công nghiệp và môi trường ở Việt Nam

# phân tích nước Bạn đang tìm hiểu về thiết bị phân tích nước của [...]

Thiết bị phân tích chất lượng nước công nghiệp của HACH: Giải pháp đáng tin cậy cho kiểm soát chất lượng nước

# Chất lượng nước công nghiệp Nước là tài nguyên tự nhiên quý giá và [...]

Máy lấy mẫu nước HACH có những tính năng gì đáp ứng nhu cầu của ngành môi trường?

# Máy lấy mẫu nước Bài viết giới thiệu về máy lấy mẫu nước HACH, [...]

Điều kiện nào ảnh hưởng đến kết quả đo oxy hòa tan bằng thiết bị đo HACH?

# Thiết bị đo oxy hòa tan – Hach Việt Nam I. Giới thiệu về [...]

Đo pH trong dược phẩm có quan trọng không?

# Đo pH trong dược phẩm I. Giới thiệu Việc đo pH trong ngành dược [...]