Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo cầm tay, HACH, HQ Series (HQ2200)

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo để bàn đa thông số, Hach, HQ440d

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy So Màu Bỏ Túi, Hach, DR300

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy so màu cầm tay đa chỉ tiêu, Hach, DR900

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ để bàn, Hach, DR3900

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến, Hach, DR6000

GIÁ LIÊN HỆ