Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ cầm tay, Hach, DR1900

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ để bàn, Hach, DR3900

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến, Hach, DR6000

GIÁ LIÊN HỆ