Xử lý nước thải

TỔNG QUAN

Sự phối hợp chặt chẽ giữa phân tích trong phòng thí nghiệm và đo đạc tự động liên tục giúp tối ưu việc kiểm soát hệ thống xử lý nước thải, nhờ đó cắt giảm được chi phí năng lượng và đảm bảo các giá trị kiểm soát đầu ra được ổn định.

Nhà máy xử lý nước thải là nơi mà chất lượng nước đầu vào là không kiểm soát được nhưng là có thể đối với chất lượng nước đầu ra.


Tự động lấy mẫu và phân tích sau đó cho phép đội ngũ vận hành tại nhà máy xử lý nước thải đô thị đảm bảo được các giá trị quan trắc là tuân thủ quy định trong suốt các giai đoạn xử lý. Việc đo đạc này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra từng bước trong quy trình làm sạch nước thải.

Các thông số sau đây là một trong những thông số được phân tích thường xuyên tại các nhà máy xử lý nước thải

Các hợp chất Nitơ (NO3-N/NH4-N/Ntot.inorg, TKN/TNb)

Các hợp chất Photpho (ortho PO4-P/Ptot)

COD/BOD5 (nhu cầu oxy hóa học và sinh học) và TOC (ứng dụng một số nơi)

HACH cung cấp mọi giải pháp từ lấy mẫu tự động cho đến phân tích chính xác bằng thiết bị cầm tay, trong thí nghiệm cho đến đo lượng để theo dõi, điều khiển tự động và các chương trình quản lý, kiểm soát số liệu tổng hợp.

Tạo sự cải tiến với phân tích quy trình liên tục

Đầu vào nhà máy xử lý nước thải chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: thời tiết, thời gian trong ngày, nguồn thải từ hoạt động công nghiệp và do đó có thể dẫn đến sự biến đổi của tải lượng nước thải. Trong khi đó năng lượng và chi phí hóa chất ngày càng cao do quy định của pháp luật ngày càng chặt chẽ. Để đảm bảo nhà máy vận hành tiết kiệm, hiệu quả thì cần áp dụng các thiết bị đo lường tự động để có được bức tranh toàn cảnh cho phép theo dõi toàn bộ diễn biến diễn ra trong hệ thống xử lý, hay nói cách khác là có thể phát hiện lãng phí năng lượng ở đâu và sử dụng hóa chất ở mức cần thiết.

Hach cung cấp đa dạng các loại máy phân tích, đầu dò với thang đo khác nhau, công nghệ khác nhau cũng như bộ điều khiển và hiển thị để đáp ứng nhu cầu này.

Các thông số quan trọng trong kiểm soát đo lường liên tục gồm có:

  • pH
  • Độ dẫn điện
  • Cacbon hữu cơ (TOC)
  • Amoni
  • Nitrat
  • Photphat
  • Oxy hòa tan
  • Mức bùn
  • Nồng độ bùn

Các giải pháp ứng dụng cụ thể

Loại bỏ nitơDù bạn đang đối diện với việc phải giảm thải do yêu cầu mới của luật hay đang tìm cách để xử lý hiệu quả hơn, Hach đều có thể cung cấp các giải pháp để bạn theo dõi nồng độ nitrat, oxy hòa tan và các thông số khác có thể giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí hóa chất đồng thời tối ưu hóa quá trình nitrat hóa và de nitrat hóa trong trạm xử lý nước thải.

Loại bỏ photpho

Dù bạn cần một giải pháp để tiết kiệm hóa chất hay năng lượng thì Hach đều có thể cung cấp các giải pháp giúp bạn tiết kiệm chi phí nhờ tối ưu quá trình loại bỏ photpho.

Kiểm soát việc sục khí

Nếu bạn quan tâm đến việc giảm chi phí năng lượng và bảo trì, Hach có các sản phẩm với công nghệ hiện đại để quan trắc oxy hòa tan và tối ưu kiểm soát bơm sục khí.

Tối ưu hóa quá trình tuyển nổi khí hòa tan (DAF)

Có phải nhà máy của bạn đang tính lượng hóa chất sử dụng dựa trên tốc độ dòng chảy ? Thông thường các nhà máy thực hiện như vậy nhưng cách này có thể dẫn đến việc lãng phí trong sử dụng hóa chất quá mức cần thiết, liên quan đến chi phí vận chuyển. Các sensor đo chất rắn lơ lửng của Hach có thể giúp bạn định lượng hóa chất dựa trên nồng độ chất rắn, sử dụng hóa chất hợp lý và tiết kiệm chi phí.

Giảm thiểu sự biến động của hệ thống xử lý

Bạn có thể pha loãng dòng thải và điểu chỉnh các quá trình xử lý liên tục để tránh làm giảm hiệu suất xử lý? Với thiết bị đo lường tự động, liên tục của Hach bạn có thể theo dõi các thông số chính giúp phát hiện kịp thời sự cố xảy ra hay biến đổi bất thường của dòng thải và có hành động khắc phục kịp thời trước khi bị tốn kém do thất thoát, hệ thống sinh học bị tổn thương hoặc bị phạt do xả thải vượt mức cho phép.

Tuân thủ luật định về quan trắc tự động chất lượng nước thải đầu ra

Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, KCCN, KCN và CCN được sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 quy định về việc trang bị trạm quan trắc chất lượng nước thải với các thông số chính như pH, COD, TSS, lưu lượng và các thông số khác theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Để đáp ứng yêu cầu này, Hach có giải pháp trọn gói giúp các nhà quản lý môi trường, các công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN, các nhà máy có trạm xử lý nước thải được phép xả thẳng ra môi trường có thể lựa chọn đầu tư lắp đặt một trạm quan trắc hiệu quả, tiết kiệm và tin cậy.

Trả lời