Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Sản phẩm phân tích vi sinh

Acridine Orange Broth, pk/20, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Sản phẩm phân tích vi sinh

m-TEC agar, ống 14 mL, pk/6, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Sản phẩm phân tích vi sinh

m-FC Agar Plates, pk/15, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Sản phẩm phân tích vi sinh

m-FC 2mL Glass Ampules, pk/20, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ