Hiển thị tất cả 10 kết quả

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

GLI PRO Series pH/ORP Transmitter, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

sc1000 Probe Module, 4 sensors, 4mAOUT, 4mA/digitIN, 4 relays, Modbus (RS485) 100-240 Vac, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

Bộ điều khiển sc1000, Display Module (w/o GSM/GPRS), Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Output, 2 digital Sensors, 100-240 VAC, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

sc200 controller, 100-230V, kèm 2 cảm biến, 2 ngõ ra 4-20mA, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

Bộ điều khiển sc200, 100-230V, 1 analog sensor độ dẫn, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

Bộ điều khiển sc200, 100-230V, 1 analog sensor độ dẫn, Modbus, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

Bộ điều khiển sc200, 100-230V, 1 digital sensor và 1 analog sensor độ dẫn, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

Bộ điều khiển sc200, đầu vào analog, 100 – 240 VAC, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ

Cảm biến Online và Bộ Điều Khiển (Online Sensors and Controllers)

Bộ điều khiển sc200, Hach Việt Nam

GIÁ LIÊN HỆ